Oferta

ZAKŁAD OFERUJE WSZELKIE USŁUGI ELEKTRYCZNE I GAZOWE

 • INSTALACJI ODGROMOWYCH.
 • POMIARY NATĘŻENIA OŚWIETLENIA.
 • POMIARY OŚWIETLENIA STANOWISK PRACY, HAL, DRÓG EWAKUACYJNYCH.
 • PROTOKOŁY ,OŚWIADCZENIA,SPRAWDZENIA DLA ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH TAURON.
 • PROTOKOŁY DLA STRAŻY POŻARNEJ,INSPEKCJI PRACY,WSZELKICH KONTROLI I ODBIORÓW.
 • PRZEGLĄDY PIĘCIOLETNIE
 • STANDARDOWE POMIARY DLA MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH.
 • POMIARY IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA.
 • ZEROWANIA.
 • BADANIA WYŁĄCZNIKÓW RÓZNICOWO-PRADOWYCH.
 • POMIARY REZYSTANCJI IZOLACJI.
 • BADANIE SKUTECZNOŚCI PRZECIW PORAŻENIOWEJ PRZEZ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA. (pomiar skuteczności zerowania),
 • POMIARY REZYSTANCJI UZIEMIEŃ OCHRONNYCH.
 • NISKONAPIĘCIOWE POMIARY REZYSTANCJI POŁĄCZEŃ OCHRONNYCH I WYRÓWNAWCZYCH.
 • SPRAWDZANIE CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW OCHRONNYCH.
 • BADANIE ELEKTRONARZĘDZI.
 • PRZEGLĄDY I BADANIA OKRESOWE SZCZELNOŚCI INSTALACJI GAZOWYCH W MIESZKANIACH, LOKALACH, ZAKŁADACH PRACY.
 • DOKUMENTACJE,ZAŚWIADCZENIA I ODBIORY
 • PRÓBA SZCZELNOŚCI,GŁÓWNA PRÓBA SZCZELNOŚCI.
 • konserwacja, obsługa, przęglądy, pogotowie awaryjne.
 • okablowanie strukturalne
 • Wymiana rozdzielnic (skrzynek) elektrycznych w budynkach z „wielkiej płyty”.
 • kompleksowy montaż instalacji elektrycznych w nowo budowanych obiektach ( w.l.z mieszkania, domy, sklepy, lokale gastronomiczne, zakłady pracy, budynki przemysłowe itp.).
 • wymiana ,rozbudowa i rozdzielanie istniejących instalacji elektrycznych.
 • montaż rozdzielnic, tablic, skrzynek elektrycznych.
 • wykonywanie przyłączy energetycznych.
 • remonty, modernizacje.
 • przygotowanie instalacji do ponownego podłączenia przez zakłady energetyczne.
 • instalacje domofonowe i videodomofonowe.
 • instalacje głośnikowe oraz okablowanie sal do kina domowego (instalacja audio-video).
 • instalacje telewizji cyfrowej(satelitarna,naziemna).
 • montaż i ustawienia anten satelitarnych.
 • wszelkie doradztwo elektrotechniczne.
 • Instalacje komputerowe.

JEŚLI INNI NIE DALI RADY MY TO ZROBIMY !!!