ZAPRASZAMY 606-927-872

 

wi─Öcej

Przeglady i kontrole instalacji gazowych


ZAKŁAD WYKONUJE:

okresow─ů kontrol─Ö i przeglad instalacji gazowej (jak r├│wnie┼╝ elektrycznej) dla

- wsp├│lnot

- spółdzielni

- firm,lokali u┼╝ytkowych

- klient├│w indywidualnych.

wydajemy:

- O┼Ťwiadczenia / zg┼éoszenia gotowosci do nape┼énienia instalacji gazem do PGNIG.

 

 

KONTROLE , PRZEGLADY INSTALACJI I URZ─äDZEN GAZOWYCH OBEJMUJ─ä :

 

a. sprawdzenie stanu technicznego i prawid┼éowo┼Ťci usytuowania kurk├│w g┼é├│wnych, skrzynek┬á┬á┬á┬á gazowych
oraz zawor├│w odcinaj─ůcych.


b. sprawdzenie stanu technicznego, pow┼éoki malarskiej, prawid┼éowo┼Ťci prowadzenia i mocowania
ruroci─ůg├│w gazowych (przewody gazowe w piwnicach, piony gazowe i instalacje lokalowe wraz
z ogl─Ödzinami przej┼Ť─ç przewod├│w przez przegrody budowlane).

c. sprawdzenie prawid┼éowo┼Ťci pod┼é─ůcze┼ä przewod├│w spalinowych.


d. sprawdzenie prawid┼éowo┼Ťci pod┼é─ůcze┼ä wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej
w pomieszczeniach z urz─ůdzeniami gazowymi.


e. sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji i sposobie użytkowania pomieszczeń.


f. kontrol─Ö szczelno┼Ťci g┼é├│wnych przewod├│w gazowych (poziomy i piony gazowe).


g. kontrol─Ö szczelno┼Ťci instalacji gazowych w poszczeg├│lnych pomieszczeniach.


h. kontrol─Ö szczelno┼Ťci pod┼é─ůczenia kurk├│w g┼é├│wnych, zawor├│w odcinaj─ůcych.


i. kontrol─Ö szczelno┼Ťci pod┼é─ůczenia gazomierzy.


j. kontrol─Ö szczelno┼Ťci urz─ůdze┼ä i aparat├│w gazowych.

 

PRACOWNICY POSIADAJA ODPOWIEDNIE SWIADECTWA KWALIFIKACJI E+D

WRAZ Z PRACAMI KONTROLNO - POMIAROWYMI

 

 

WYMAGANIA ODBIORU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I GAZOWYCH


1. W przypadku:
1) wykonania nowej instalacji gazowej,
2) jej przebudowy lub remontu,
3) wy┼é─ůczenia jej z u┼╝ytkowania na okres d┼éu┼╝szy ni┼╝ 6 miesi─Öcy
- nale┼╝y przed przekazaniem jej do u┼╝ytkowania przeprowadzi─ç g┼é├│wn─ů pr├│b─Ö szczelno┼Ťci.
2. G┼é├│wn─ů pr├│b─Ö szczelno┼Ťci przeprowadza si─Ö odr─Öbne dla cz─Ö┼Ťci instalacji przed
gazomierzami oraz odr─Öbnie dla pozosta┼éej cz─Ö┼Ťci instalacji z pomini─Öciem gazomierzy.
3. G┼é├│wn─ů pr├│b─Ö szczelno┼Ťci przeprowadza si─Ö na instalacji nie posiadaj─ůcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, za┼Ťlepieniu ko┼äc├│wek, otwarciu kurk├│w i
od┼é─ůczeniu odbiornik├│w gazu.
4. Manometr u┼╝yty do przeprowadzenia g┼é├│wnej pr├│by szczelno┼Ťci powinien spe┼énia─ç
wymagania klasy 0,6 i posiada─ç ┼Ťwiadectwo legalizacji.
5. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi─ç:
1) 0-0,06 MPa w przypadku ci┼Ťnienia pr├│bnego wynosz─ůcego 0,05 MPa,
2) 0-0,16 MPa w przypadku ci┼Ťnienia pr├│bnego wynosz─ůcego 0,1 MPa.
6. Ci┼Ťnienie czynnika pr├│bnego w czasie przeprowadzania g┼é├│wnej pr├│by szczelno┼Ťci
powinno wynosi─ç 0,05 MPa. Dla instalacji lub jej cz─Ö┼Ťci znajduj─ůcej si─Ö w pomieszczeniu
mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagro┼╝onym wybuchem, ci┼Ťnienie czynnika pr├│bnego
powinno wynosi─ç 0,1 MPa.
7. Wynik g┼é├│wnej pr├│by szczelno┼Ťci uznaje si─Ö za pozytywny, je┼╝eli w czasie 30 minut od
ustabilizowania si─Ö ci┼Ťnienia czynnika pr├│bnego nie nast─ůpi spadek ci┼Ťnienia.
8. Z przeprowadzenia g┼é├│wnej pr├│by szczelno┼Ťci sporz─ůdza si─Ö protok├│┼é, kt├│ry powinien by─ç
podpisany przez w┼éa┼Ťciciela budynku oraz wykonawc─Ö instalacji gazowej.
§ 45.
W przypadku gdy instalacja gazowa nie została napełniona gazem w okresie 6 miesięcy od
daty przeprowadzenia g┼é├│wnej pr├│by szczelno┼Ťci - pr├│b─Ö te nale┼╝y przeprowadzi─ç ponownie.
§ 46.
Do obowi─ůzk├│w w┼éa┼Ťciciela budynku w zakresie utrzymania w┼éa┼Ťciwego stanu technicznego
instalacji gazowej nale┼╝y:
1) zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem g┼é├│wnej pr├│by szczelno┼Ťci,
2) zapewnienie nadzoru nad realizacj─ů rob├│t konserwacyjnych, napraw i wymian oraz
nadzoru nad wykonawstwem us┼éug zwi─ůzanych z realizacja zalece┼ä wynikaj─ůcych z
okresowych kontroli w lokalach,
3) w przypadku stwierdzenia w toku kontroli okresowej wyst─Öpowania zagro┼╝enia
bezpiecze┼ästwa u┼╝ytkownik├│w - wy┼é─ůczenie z u┼╝ytkowania instalacji lub jej cz─Ö┼Ťci,
4) wyst─Öpowanie do dostawcy gazu w przypadku konieczno┼Ťci jej nape┼énienia gazem,
5) zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
6) w przypadku wyst─ůpienia ryzyka zagro┼╝enia bezpiecze┼ästwa u┼╝ytkownik├│w lokali -
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji,
7) zawiadamianie dostawcy gazu w ka┼╝dym przypadku stwierdzenia uszkodzenia szafki, w
której umieszczono kurek główny gazowy.
§ 47.
Stan technicznej sprawno┼Ťci instalacji gazowej w budynku powinien by─ç kontrolowany
r├│wnocze┼Ťnie z kontrol─ů stanu technicznego przewod├│w i kana┼é├│w wentylacyjnych oraz
spalinowych.

Zasady u┼╝ytkowania instalacji gazowych

 

1. Spos├│b u┼╝ytkowania instalacji gazowej przez u┼╝ytkownika lokalu powinien:
1) być zgodny z założeniami projektu tej instalacji,
2) eliminowa─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç wydzielania si─Ö tlenku w─Ögla z urz─ůdze┼ä gazowych,
3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
4) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali
korzystaj─ůcych z tej instalacji oraz os├│b trzecich.
2. W czasie u┼╝ytkowania instalacji gazowej u┼╝ytkownik lokalu powinien:
1) udost─Öpnia─ç lokal w┼éa┼Ťcicielowi budynku lub dostawcy gazu dla wykonywania ich
obowi─ůzk├│w,
2) przestrzegać zasady bezpieczeństwa jej użytkowania oraz niezwłocznie informować
zarz─ůdc─Ö budynku w razie stwierdzenia nieprawid┼éowo┼Ťci w jej funkcjonowaniu,
3) zapewnia─ç pe┼éna sprawno┼Ť─ç techniczn─ů i u┼╝ytkow─ů urz─ůdze┼ä gazowych stanowi─ůcych
wyposa┼╝enie lokalu,
4) w przypadku wyst─ůpienia objaw├│w ┼Ťwiadcz─ůcych o zagro┼╝eniu bezpiecze┼ästwa os├│b
lub mienia - zaprzesta─ç u┼╝ytkowania instalacji gazowej, podj─ů─ç w┼éa┼Ťciwe dzia┼éania
zaradcze i niezw┼éocznie poinformowa─ç w┼éa┼Ťciwe s┼éu┼╝by oraz w┼éa┼Ťciciela budynku o
wyst─ůpieniu zagro┼╝enia,
5) zapewnia─ç ochron─Ö instalacji i urz─ůdze┼ä gazowych przed uszkodzeniem,
6) utrzymywa─ç znajduj─ůce si─Ö w lokalu elementy instalacji gazowe, urz─ůdze┼ä
spalinowych i wentylacyjnych oraz urz─ůdzenia gazowe w nale┼╝ytym stanie
technicznym i u┼╝ytkowym,
7) zapewni─ç wykonanie niezb─Ödnych czynno┼Ťci konserwacyjnych,

8) informowa─ç w┼éa┼Ťciciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji gazowej oraz
o niew┼éa┼Ťciwym funkcjonowaniu przewod├│w i kana┼é├│w wentylacyjnych i
spalinowych,
9) udostępniać lokal e celu przeprowadzenia przez odpowiednie służby kontroli
instalacji i urz─ůdze┼ä gazowych, przewod├│w i kana┼é├│w spalinowych, wentylacyjnych,
a tak┼╝e innych instalacji i urz─ůdze┼ä, oraz ┼Ťci┼Ťle wykonywa─ç zalecenia pokontrolne

3. Naprawa i konserwacja urz─ůdzenia gazowego mo┼╝e by─ç powierzona wy┼é─ůcznie osobom
posiadaj─ůcym ┼Ťwiadectwa kwalifikacyjne okre┼Ťlone w odr─Öbnych przepisach.
4. Instalacje i urz─ůdzenia gazowe po ich naprawie, przer├│bce lub wymianie nie mog─ů by─ç
u┼╝ytkowane bez poddania ich pr├│bie szczelno┼Ťci, o kt├│rej mowa w § 45.

 

Wykonywanie przegl─ůd├│w instalacji gazowej


W┼éa┼Ťciciel lub zarz─ůdca obiektu budowlanego powinien utrzymywa─ç go w dobrym stanie technicznym i estetycznym.
W czasie u┼╝ytkowania nale┼╝y obiekt budowlany, w tym instalacj─Ö gazow─ů, podda─ç okresowej kontroli. Polega─ç ona powinna na sprawdzeniu stanu technicznej sprawno┼Ťci. W przypadku poddawania kontroli instalacji gazowej - opr├│cz sprawdzenia jej szczelno┼Ťci -kontroli podlegaj─ů przewody wentylacyjne, spalinowe i dymowe.
Kontrol─Ö przeprowadza─ç nale┼╝y co najmniej raz w roku. Do jej wykonania upowa┼╝nione s─ů osoby posiadaj─ůce uprawnienia energetyczne grupy 3 w tym zakresie. Raz na 5 lat ca┼éy obiekt podlega sprawdzeniu stanu technicznej sprawno┼Ťci. Sprawdzenia szczelno┼Ťci czynnej instalacji gazowej mo┼╝na dokona─ç poprzez u┼╝ycie przyrz─ůd├│w
do wykonywania pr├│b szczelno┼Ťci instalacji gazowych typu LM-90. U┼╝ycie tego przyrz─ůdu pozwala na okre┼Ťlenie stanu sprawno┼Ťci technicznej instalacji poprzez skontrolowanie wielko┼Ťci ewentualnego wyp┼éywu gazu z instalacji.
Rozr├│┼╝nia si─Ö nast─Öpuj─ůce stopnie szczelno┼Ťci w zale┼╝no┼Ťci od zmierzonej wielko┼Ťci przecieku gazu:
- poni┼╝ej 1 dm3/h - szczelno┼Ť─ç pe┼éna, instalacj─Ö mo┼╝na u┼╝ytkowa─ç bez ogranicze┼ä,
- 1,0 - 5,0 dm3/h - szczelno┼Ť─ç obni┼╝ona - nale┼╝y przywr├│ci─ç szczelno┼Ť─ç w czasie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 4 tygodnie,
- powy┼╝ej 5dm3/h - brak szczelno┼Ťci - instalacja podlega natychmiastowemu wy┼é─ůczeniu z eksploatacji.

Do sprawnego i szybkiego wykrycia nieszczelno┼Ťci czynnej instalacji gazowej s┼éu┼╝─ů detektory gazu, zwane r├│wnie┼╝ metanomierzami. Wykrycie obecno┼Ťci niekontrolowanego wyp┼éywu gazu jest mo┼╝liwe dzi─Öki czujnikowi pomiarowemu, kt├│rego zadaniem jest rozr├│┼╝nienie sk┼éadnik├│w gazu i przekazanie tej informacji do wy┼Ťwietlacza lub sygnalizatora akustycznego czujnika. Podczas u┼╝ycia tego typu przyrz─ůd├│w - nie mo┼╝na stwierdzi─ç, jak du┼╝y jest przeciek gazu,
lecz tylko stwierdzi─ç jego obecno┼Ť─ç i okre┼Ťli─ç jego lokalizacj─Ö. Czynno┼Ť─ç wykrycia nieszczelno┼Ťci instalacji gazowej nape┼énionej gazem pod ci┼Ťnieniem roboczym nale┼╝y przeprowadzi─ç po uprzednim odizolowaniu pomieszczenia od dop┼éywu powietrza z przyleg┼éych pomieszcze┼ä, zamkni─Öciu kratek wentylacyjnych i otwor├│w spalinowych przy zamkni─Ötych oknach i drzwiach po up┼éywie oko┼éo 1 godziny.

 

Uruchomienie instalacji gazowej
Po przeprowadzeniu odbioru technicznego instalacja gazowa mo┼╝e by─ç pod┼é─ůczona do sieci rozdzielczej i uruchomiona przez dostawc─Ö gazu. Czynno┼Ťci, kt├│re poprzedzi─ç musz─ů nape┼énienie instalacji gazem z sieci s─ů nast─Öpuj─ůce:
- podpisanie przez odbiorc─Ö umowy o dostaw─Ö gazu,
- nape┼énienie przy┼é─ůcza gazem,
- zainstalowanie gazomierzy i wszystkich urz─ůdze┼ä odbieraj─ůcych gaz.
Uruchomienie polega na doprowadzeniu gazu do wszystkich odcink├│w instalacji oraz urz─ůdze┼ä gazowych. Bezpo┼Ťrednio przed uruchomieniem instalacji nale┼╝y sprawdzi─ç zamkni─Öcie wszystkich zawor├│w i kurk├│w. Poniewa┼╝ dop┼éyw gazu do instalacji zwi─ůzany jest z mo┼╝liwo┼Ťci─ů powstania mieszanki wybuchowej, nale┼╝y przeprowadzi─ç odpowietrzenie instalacji. Odprowadzenie mieszaniny gazu z powietrzem nale┼╝y wykona─ç na zewn─ůtrz budynku poprzez pod┼é─ůczony do przewodu w─ů┼╝ gumowy rozpoczynaj─ůc od najwy┼╝szych kondygnacji. Dopuszczalne jest, aby kr├│tkie odcinki instalacji, takie jak pod┼é─ůczenia urz─ůdze┼ä gazowych,

 

Użytkowanie instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym


§ 48.
1. Instalacja gazowa zasilana gazem p┼éynnym, w kt├│rej d┼éugo┼Ť─ç nieelastycznego przewodu z
rury stalowej przekracza 2,0 m, powinna by─ç, po jej wymianie lub remoncie, poddana
g┼é├│wnej pr├│bie szczelno┼Ťci, o kt├│rej mowa w § 44.
2. Instalacja gazowa zasilana z butli gazowej, w kt├│rej d┼éugo┼Ť─ç przewodu nieelastycznego z
rury stalowej nie przekracza 2,0 m, powinna by─ç, po jej wymianie lub remoncie, poddana
sprawdzeniu szczelno┼Ťci pod ci┼Ťnieniem roboczym gazu.
3. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno być wykonywane niezwłocznie po
ka┼╝dej wymianie butli gazowej oraz po wymianie przewodu, o kt├│rym mowa w § 49.
4. Sprawdzenie szczelno┼Ťci przy wymianie butli gazowej przeprowadza u┼╝ytkownik
instalacji, zgodnie z instrukcja otrzymana od rozprowadzaj─ůcego butle, lub przedstawiciel
dostawcy gazu, w przypadku gdy z użytkownikiem lokalu została zawarta umowa o
dostarczanie gazu w butlach.
§ 49.
W przypadku stosowania przewodu elastycznego do po┼é─ůczenia pojedynczego urz─ůdzenia
gazowego z reduktorem ci┼Ťnienia gazu na butli, przew├│d taki powinien mie─ç oznaczona
graniczn─ů dat─Ö u┼╝ytkowania. Je┼╝eli termin u┼╝ytkowania up┼éyn─ů┼é, przew├│d nale┼╝y wymieni─ç na
nowy.
§ 50.
1. W przypadku zasilania instalacji gazowej gazu płynnego z baterii butli:
1) ilo┼Ť─ç butli w baterii nie mo┼╝e by─ç wi─Öksza ni┼╝ 10 sztuk,
2) na ko┼äcu przy┼é─ůczeniowym ka┼╝dej butli nale┼╝y zamontowa─ç zaw├│r - ogranicznik
nadmiernego wypływu,
3) bateri─Ö nale┼╝y ustawia─ç przy ┼Ťcianie nie posiadaj─ůcej otwor├│w do wysoko┼Ťci co
najmniej 2 m; odleg┼éo┼Ť─ç baterii mierzona w rzucie poziomym powinna wynosi─ç do
najmniej 2 m od kraw─Ödzi najbli┼╝szych otwor├│w okiennych i drzwiowych oraz od
studzienek kanalizacyjnych, otwor├│w wentylacyjnych, urz─ůdze┼ä i instalacji
elektrycznych, źródeł ciepła i materiałów łatwo palnych,
4) butle nale┼╝y ustawia─ç na pod┼éo┼╝u gwarantuj─ůcym stabilno┼Ť─ç, nie iskrz─ůcym,
niepalnym, zaworami do g├│ry oraz zabezpieczy─ç je przed przewr├│ceniem si─Ö,
50 po ka┼╝dej wymianie butli w baterii nale┼╝y sprawdzi─ç szczelno┼Ť─ç po┼é─ůcze┼ä zgodnie z
warunkami okre┼Ťlonymi w instrukcji u┼╝ytkowania tej baterii.
6) miejsce ustawienia butli powinno by─ç oznakowane i zabezpieczone przed dost─Öpem
os├│b trzecich.
2. Sprawdzenie, o kt├│rym mowa w ust. 1 pkt 5, przeprowadza u┼╝ytkownik instalacji gazu
płynnego lub przedstawiciel dostawcy gazu, jeżeli wynika to z umowy o dostarczanie
gazu płynnego.
§ 51.
Instalacja gazu płynnego zasilana ze zbiornika lub grupy zbiorników może być użytkowana,
je┼╝eli:
1) po jej wykonaniu lub remoncie dokonano odbioru technicznego,
2) wykonano g┼é├│wn─ů pr├│b─Ö szczelno┼Ťci przy┼é─ůcza wed┼éug zasad okre┼Ťlonych w § 44,
3) zbiornik zosta┼é zarejestrowany we w┼éa┼Ťciwym terenowo urz─Ödzie dozoru technicznego.

 

 

Og├│lne wymagania eksploatacji instalacji elektrycznych
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz.U.06.156.1118 og┼éoszony dnia 1 wrze┼Ťnia 2006 r.] obowi─ůzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych w budynku spoczywa na:
a) dostawcy energii elektrycznej w zakresie przy┼é─ůcza, z┼é─ůcza oraz licznik├│w znajduj─ůcych si─Ö w budynku,

b) w┼éa┼Ťcicielu lub zarz─ůdcy budynku w zakresie oprzewodowania, sprz─Ötu i osprz─Ötu, urz─ůdze┼ä zasilaj─ůcych i rozdzielczych, aparatury rozdzielczej i sterowniczej, urz─ůdze┼ä zabezpieczaj─ůcych oraz uziemienia

c) u┼╝ytkowniku lokalu w zakresie ┼é─ůcznik├│w instalacyjnych, gniazd wtyczkowych, bezpiecznik├│w topikowych lub wy┼é─ůcznik├│w nadmiarowych instalacyjnych, wy┼é─ůcznik├│w przeciwpora┼╝eniowych r├│┼╝nicowopr─ůdowych oraz odbiornik├│w energii elektrycznej stanowi─ůcych wyposa┼╝enie lokalu - pomiary elektryczne.

Do obowi─ůzk├│w dostawcy energii elektrycznej w zakresie zapewnienia nale┼╝ytego stanu technicznego instalacji elektrycznej nale┼╝y
-po zainstalowaniu licznik├│w, ich okresowa legalizacja, naprawa lub wymiana, a tak┼╝e uczestnictwo w odbiorze technicznym i uruchomienie (za┼é─ůczenie pod napi─Öcie) instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji, je┼╝eli zmieniaj─ů si─Ö techniczne warunki zasilania.

Do obowi─ůzk├│w w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy budynku w zakresie utrzymania stanu technicznego instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych nale┼╝y:

- uczestnictwo w odbiorze technicznym instalacji po jej wykonaniu, rozbudowie, przebudowie, modernizacji, remoncie lub naprawie,
- uczestnictwo w okresowej kontroli przy badaniu instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawno┼Ťci po┼é─ůcze┼ä, sprz─Ötu, osprz─Ötu, zabezpiecze┼ä i ┼Ťrodk├│w ochrony od pora┼╝e┼ä, oporno┼Ťci izolacji przewod├│w oraz uziemie┼ä instalacji i aparat├│w,
- sporz─ůdzania plan├│w kontroli okresowych, plan├│w napraw i wymian, zmierze┼ä remontowo-modernizacyjnych oraz zapewnienie terminowej realizacji tych plan├│w,
- kontrola jako┼Ťci prac eksploatacyjnych (rob├│t konserwacyjnych),
- zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydawanych przez organy nadzoru budowlanego oraz inne organy upoważnione do kontroli,
- przeprowadzenie dora┼║nej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w przypadku zaistnienia zagro┼╝enia: ┼╝ycia lub zdrowia u┼╝ytkownik├│w lokali, bezpiecze┼ästwa mienia i ┼Ťrodowiska,
- udzia┼é w pracach zwi─ůzanych z likwidacja skutk├│w awarii i zak┼é├│ce┼ä,
- prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej, jako wydzielonej cz─Ö┼Ťci dokumentacji eksploatacyjnej budynku,
- bie┼╝─ůce dzia┼éania zapewniaj─ůce bezpiecze┼ästwo u┼╝ytkowania energii elektrycznej.

Do obowi─ůzk├│w u┼╝ytkownika lokalu w zakresie zapewnienia nale┼╝ytego stanu technicznego instalacji elektrycznej nale┼╝y:

- utrzymanie wymaganego stanu bezpiecze┼ästwa urz─ůdze┼ä elektrycznych w lokalu,
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej,
- udost─Öpnienie lokalu w celu wykonania obowi─ůzk├│w obci─ů┼╝aj─ůcych zarz─ůdc─Ö budynku oraz dostawc─Ö energii elektrycznej,
- niezw┼éoczne powiadomienie w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdcy budynku o przypadkach nieprawid┼éowo┼Ťci funkcjonowania instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych,
- realizacja zalece┼ä pokontrolnych, okre┼Ťlonych podczas kontroli stanu technicznego, obci─ů┼╝aj─ůcych u┼╝ytkownika lokalu.

Obowi─ůzek zapewnienia wymaganego stanu technicznego instalacji piorunochronnej w budynku wielorodzinnym obci─ů┼╝a zarz─ůdc─Ö (w┼éa┼Ťciciela) budynku - pomiary elektryczne. Do jego obowi─ůzk├│w w tym zakresie nale┼╝y:

- badanie instalacji, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie stanu sprawno┼Ťci po┼é─ůcze┼ä, osprz─Ötu, zabezpiecze┼ä od korozji oraz uziemienia,
- zapewnienie realizacji napraw i wymian przez osoby posiadaj─ůce kwalifikacje zawodowe wymagane przy ┼Ťwiadczeniu us┼éug oraz wykonywaniu napraw lub dozoru nad eksploatacj─ů urz─ůdze┼ä i instalacji elektrycznych,
- zapewnienie nadzoru nad realizacj─ů rob├│t konserwacyjnych, napraw i wymian,
- zapewnienie realizacji zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
- w razie zagro┼╝enia ┼╝ycia lub zdrowia u┼╝ytkownik├│w albo ┼Ťrodowiska lub mienia - przeprowadzenie kontroli stanu technicznego tej instalacji.

Zgodnie z Rozporz─ůdzenie Ministra Spraw Wewn─Ötrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpo┼╝arowej budynk├│w, innych obiekt├│w budowlanych i teren├│w [Dz.U.03.121.1138 og┼éoszony dnia 11 lipca 2003 r.] w obiektach oraz na terenach przyleg┼éych do nich zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynno┼Ťci, kt├│re mog─ů spowodowa─ç po┼╝ar, jego rozprzestrzenianie si─Ö, utrudnienie prowadzenia dzia┼éania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczeg├│lno┼Ťci m.in.:

- u┼╝ytkowanie elektrycznych urz─ůdze┼ä grzejnych ustawionych bezpo┼Ťrednio na pod┼éo┼╝u palnym, z wyj─ůtkiem urz─ůdze┼ä eksploatowanych zgodnie z warunkami okre┼Ťlonymi przez producenta,
- stosowanie na os┼éony ┼║r├│de┼é ┼Ťwiat┼éa (np. klosze, aba┼╝ury) materia┼é├│w palnych, z wyj─ůtkiem materia┼é├│w trudno zapalnych,je┼╝eli zostan─ů umieszczone w odleg┼éo┼Ťci co najmniej 50 mm od ┼╝ar├│wki,
- instalowanie opraw o┼Ťwietleniowych oraz sprz─Ötu i osprz─Ötu instalacji elektrycznych (wy┼é─ůczniki, prze┼é─ůczniki, gniazda wtyczkowe) bezpo┼Ťrednio na pod┼éo┼╝u palnym, je┼╝eli ich konstrukcja nie zabezpiecza pod┼éo┼╝a przed zapaleniem,
- ograniczanie (np. zastawianie przedmiotami) dost─Öpu do wy┼é─ůcznik├│w i tablic rozdzielczych pr─ůdu elektrycznego.

Ka┼╝dy budynek lub zesp├│┼é budynk├│w powinien posiada─ç instrukcj─Ö eksploatacji instalacji i urz─ůdze┼ä elektrycznych znajduj─ůcych si─Ö w budynku - pomiary elektryczne. Instrukcja eksploatacji powinna zawiera─ç:
- charakterystyk─Ö techniczn─ů instalacji (napi─Öcia, pr─ůdy znamionowe, uk┼éady po┼é─ůcze┼ä) i niezb─Ödne warunki techniczne eksploatacji instalacji,
- opisane czynno┼Ťci zwi─ůzane z uruchomieniem, obs┼éug─ů w czasie pracy oraz wy┼é─ůczeniem instalacji elektrycznej i urz─ůdze┼ä, w warunkach ich normalnej eksploatacji,
- wymagania dotycz─ůce konserwacji instalacji (ogl─Ödziny, przegl─ůdy, remonty),
- zasady postępowania w czasie awarii, pożaru oraz innych zakłóceń w pracy instalacji elektrycznej,
- terminy oraz zakresy pr├│b (pomiar├│w) kontrolnych,
- wymagania dotycz─ůce ochrony przed pora┼╝eniem, po┼╝arem, wybuchem oraz inne wymagania, dotycz─ůce bezpiecze┼ästwa eksploatowanego budynku.

Zalecenia odno┼Ťnie eksploatacji instalacji.
Zgodnie z ustaw─ů z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne[ Dz.U.06.89.625 og┼éoszony dnia 30 maja 2006 r.] eksploatacj─Ö urz─ůdze┼ä i instalacji elektrycznych nale┼╝y prowadzi─ç w spos├│b zapewniaj─ůcy w┼éa┼Ťciwe i zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie urz─ůdze┼ä, racjonalne i oszcz─Ödne u┼╝ytkowanie energii, bezpiecze┼ästwo obs┼éugi i otoczenia oraz zachowanie wymaga┼ä ochrony ┼Ťrodowiska. Odnosi si─Ö to do wszystkich budynk├│w, w kt├│rych znajduj─ů si─Ö instalacje i urz─ůdzenia elektryczne. Instalacje i urz─ůdzenia elektryczne wyst─Öpuj─ů w budynkach o r├│┼╝nej wielko┼Ťci i przeznaczeniu. W budynku jednorodzinnym instalacja i urz─ůdzenia elektryczne nie nale┼╝─ů do skomplikowanych. Stopie┼ä skomplikowania ro┼Ťnie wraz z kubatur─ů budynku i jego przeznaczeniem (budynek wielorodzinny, zamieszkania zbiorowego, u┼╝yteczno┼Ťci publicznej) i jest on najwy┼╝szy w du┼╝ych zak┼éadach pracy, ale tam wyst─Öpuj─ů znacznie zwi─Ökszone wymagania w zakresie eksploatacji instalacji i urz─ůdze┼ä - pomiary elektryczne.
Prawid┼éowa eksploatacja powinna polega─ç na doborze optymalnych warunk├│w organizacyjno-technicznych i konsekwentnej ich realizacji. Konieczne jest przy tym rozeznanie i ocena poziomu technicznego eksploatowanych urz─ůdze┼ä i instalacji elektrycznych oraz odpowiedni dob├│r personelu eksploatuj─ůcego urz─ůdzenia. Ocena wykonywanych prac w ramach ogl─Ödzin, przegl─ůd├│w, bada┼ä i pomiar├│w powinna by─ç przedmiotem szczeg├│lnej troski os├│b dozoru. Czynno┼Ťci te maj─ů zasadnicze znaczenie dla prawid┼éowej oceny stanu technicznego urz─ůdze┼ä i instalacji oraz dla podejmowanych na tej podstawie decyzji - pomiary elektryczne.


Ogl─Ödziny instalacji nale┼╝y w zasadzie przeprowadza─ç nie rzadziej ni┼╝ co 5 lat oraz bie┼╝─ůco w ramach pe┼énienia czynno┼Ťci eksploatacyjnych. W czasie przeprowadzania ogl─Ödzin instalacji elektrycznych wskazane jest sprawdzi─ç stan:

- widocznych cz─Ö┼Ťci przewod├│w, izolator├│w i ich mocowania,
- d┼éawik├│w w miejscach wprowadzenia przewod├│w do skrzynek przy┼é─ůczeniowych, sprz─Ötu i odbiornik├│w energii elektrycznej,
- osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi przewodów,
- ochrony przeciwpora┼╝eniowej,
- gotowo┼Ťci ruchowej urz─ůdze┼ä zabezpieczaj─ůcych, automatyki i sterowania, napis├│w i oznacze┼ä.
Terminy i zakresy przegl─ůd├│w instalacji elektrycznych powinny wynika─ç z przeprowadzanych ogl─Ödzin i oceny stanu technicznego instalacji.

Przegl─ůdy instalacji powinny obejmowa─ç w szczeg├│lno┼Ťci:
- szczegółowe oględziny w zakresie podanym wyżej,
- sprawdzenia ci─ůg┼éo┼Ťci przewod├│w ochrony przeciwpora┼╝eniowej,
- czynno┼Ťci konserwacyjne i naprawy zapewniaj─ůce poprawn─ů prac─Ö instalacji,
- pomiary w zakresie i terminach okre┼Ťlonych w instrukcji eksploatacji.

R├│┼╝nica pomi─Ödzy ogl─Ödzinami a przegl─ůdami polega na tym, ┼╝e:
- ogl─Ödziny s─ů to obserwacje i ocena urz─ůdze┼ä oraz instalacji elektrycznych bez przeprowadzania pomiar├│w i pr├│b, dla wielu urz─ůdze┼ä ogl─Ödziny s─ů podstawow─ů czynno┼Ťci─ů w prowadzeniu prawid┼éowej eksploatacji,
- przegl─ůdy s─ů to kompleksowe czynno┼Ťci diagnostyczne i konserwacyjne, odtwarzaj─ůce sprawno┼Ť─ç eksploatacyjn─ů instalacji.

Wyniki przegl─ůdu i kompleksowej oceny stanu instalacji elektrycznej oraz piorunochronnej s─ů podstaw─ů do podj─Öcia decyzji o zakresie i terminie prac remontowych, b─ůd┼║ modernizacyjnych.
Kontrole okresowe instalacji.
Prawo budowlane w art. 62 stanowi, ┼╝e obiekty budowlane powinny by─ç w czasie ich u┼╝ytkowania poddawane przez w┼éa┼Ťciciela lub zarz─ůdzaj─ůcego:
- okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegaj─ůcej na sprawdzeniu stanu technicznego sprawno┼Ťci instalacji i urz─ůdze┼ä s┼éu┼╝─ůcych ochronie ┼Ťrodowiska,
- okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegaj─ůcej na sprawdzeniu stanu sprawno┼Ťci technicznej i warto┼Ťci u┼╝ytkowej ca┼éego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia, kontrol─ů t─ů powinno by─ç obj─Öte r├│wnie┼╝ badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno┼Ťci po┼é─ůcze┼ä, osprz─Ötu zabezpiecze┼ä i ┼Ťrodk├│w ochrony od pora┼╝e┼ä, oporno┼Ťci izolacji przewod├│w oraz uziemie┼ä instalacji i aparat├│w - pomiary elektryczne.

Celem okresowych kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej jest w szczeg├│lno┼Ťci:

1) sprawdzenie prawid┼éowo┼Ťci ochrony przed:
a) pora┼╝eniem pr─ůdem elektrycznym,
b) przepi─Öciami ┼é─ůczeniowymi i pochodz─ůcymi od wy┼éadowa┼ä atmosferycznych,
c) pr─ůdami przet─Ö┼╝eniowymi (zwarciowymi i przeci─ů┼╝eniowymi),
d) negatywnymi skutkami cieplnymi,
e) ska┼╝eniem ┼Ťrodowiska, ha┼éasem i drganiami oraz polem elektromagnetycznym,

2) ocena stanu technicznego i stanu bezpiecze┼ästwa oraz warto┼Ťci u┼╝ytkowej poszczeg├│lnych element├│w instalacji:
a) przewod├│w i kabli elektrycznych oraz ich po┼é─ůcze┼ä,
b) rozdzielnic oraz aparat├│w rozdzielczych i sterowniczych,
c) sprz─Ötu i osprz─Ötu elektroinstalacyjnego oraz konstrukcji wsporczych, mocuj─ůcych i os┼éonowych,

3) wykrycie wszelkich nieprawid┼éowo┼Ťci w funkcjonowaniu odbiornik├│w energii elektrycznej trwale (na sta┼ée) przy┼é─ůczonych do instalacji, samowolnych przer├│bek instalacji przez jej u┼╝ytkownik├│w oraz wad powsta┼éych w okresie u┼╝ytkowania instalacji elektrycznej,

4) sprawdzenie umieszczenia i czytelno┼Ťci napis├│w, tablic ostrzegawczych i informacyjnych, schemat├│w i tabliczek znamionowych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwod├│w, bezpiecznik├│w, ┼é─ůcznik├│w, zacisk├│w itp.

5) wykonanie badań (pomiarów) oraz

6) ustalenie zakresu i termin├│w wymaganych napraw i usuni─Öcia stwierdzonych nieprawid┼éowo┼Ťci.
Okresowa kontrola roczna
polega na sprawdzeniu stanu technicznego oraz sprawno┼Ťci instalacji nara┼╝onych na szkodliwe wp┼éywy atmosferyczne i niszcz─ůce dzia┼éania czynnik├│w wyst─Öpuj─ůcych podczas u┼╝ytkowania obiektu. Kontrola ta powinna obejmowa─ç przede wszystkim sprawdzenie:

1) w instalacji elektrycznej - element├│w elektrycznych (przewod├│w i kabli wraz ze sprz─Ötem i osprz─Ötem elektroinstalacyjnym, a tak┼╝e urz─ůdze┼ä i aparat├│w) nara┼╝onych na szkodliwe wp┼éywy atmosferyczne i niszcz─ůce dzia┼éania czynnik├│w wyst─Öpuj─ůcych podczas u┼╝ytkowania,
2) w instalacji piorunochronnej - element├│w zainstalowanych na obiekcie, a tak┼╝e element├│w konstrukcyjnych obiektu nara┼╝onych na szkodliwe wp┼éywy atmosferyczne i niszcz─ůce dzia┼éania czynnik├│w wyst─Öpuj─ůcych podczas u┼╝ytkowania - pomiary elektryczne.

Kontrola przeprowadzana co najmniej raz na 5 lat powinna polega─ç na:

1) sprawdzeniu stanu sprawno┼Ťci technicznej i warto┼Ťci u┼╝ytkowej instalacji oraz urz─ůdze┼ä elektrycznych w ca┼éym obiekcie budowlanym oraz jej estetyki,
2) badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawno┼Ťci po┼é─ůcze┼ä, osprz─Ötu, zabezpiecze┼ä i ┼Ťrodk├│w ochrony od pora┼╝e┼ä, oporno┼Ťci izolacji przewod├│w oraz uziemie┼ä instalacji i aparat├│w.

Sprawdzenie stanu technicznego sprawno┼Ťci instalacji elektrycznej i piorunochronnej nale┼╝y przeprowadzi─ç przez dokonanie:

- ogl─Ödzin instalacji elektrycznej,
- badań i prób instalacji elektrycznej,
- oględzin, badań i pomiarów instalacji piorunochronnej.
Bezpieczniki i Wy┼é─ůczniki

Przewody instalacji elektrycznej i pod┼é─ůczone do niej odbiorniki musz─ů by─ç chronione przed skutkami zwar─ç i przeci─ů┼╝e┼ä, b─Öd─ůcych ┼║r├│d┼éem pora┼╝e┼ä pr─ůdem i po┼╝ar├│w. Podstawowe elementy tej ochrony umieszczone s─ů w rozdzielnicach, podobnie jak najwa┼╝niejsze zabezpieczenie przed pora┼╝eniem pr─ůdem.
Wy┼é─ůcznik nadpr─ůdowy

Wy┼é─ůczniki instalacyjne chroni─ů przed skutkami przeci─ů┼╝e┼ä i zwar─ç obwod├│w odbiorczych instalacji oraz odbiornik├│w elektrycznych w domach czy miejscu pracy. Niezale┼╝nie od sposobu zabezpieczonego urz─ůdzenia odbiorczego wykorzystuje si─Ö wy┼é─ůczniki o charakterystykach czasowo-pr─ůdowych typu B, C lub D.
Wy┼é─ůcznik r├│┼╝nicowopr─ůdowy

Wy┼é─ůczniki r├│┼╝nicowopr─ůdowe zapewniaj─ů bardzo skuteczn─ů ochron─Ö przed pora┼╝eniem pr─ůdem elektrycznym, pod warunkiem jednak, ┼╝e s─ů prawid┼éowo dobrane i zainstalowane, w innym przypadku mog─ů nie zapewnia─ç ┼╝adnej ochrony lub mog─ů wyst─Öpowa─ç trudno┼Ťci przy za┼é─ůczeniu lub zb─Ödne wy┼é─ůczenie sprawnych technicznie obwod├│w i odbiornik├│w. Do prawid┼éowego dzia┼éania wy┼é─ůcznik├│w r├│┼╝nicowopr─ůdowych w sieciach i instalacjach o uk┼éadzie TN konieczna jest obecno┼Ť─ç osobnego przewodu ochronnego PE, nie ┼é─ůcz─ůcego si─Ö za wy┼é─ůcznikiem z przewodem neutralnym N ani z innymi przewodami ochronnymi PE.

W instalacjach elektrycznych dom├│w mieszkalnych powinno si─Ö stosowa─ç ochron─Ö jak najwi─Ökszej cz─Ö┼Ťci instalacji wysokoczu┼éymi wy┼é─ůcznikami, a w szczeg├│lnosci:

obwód gniazd wtyczkowych w włazience
obw├│d gniazd wtyczkowych w kuchni
obw├│d gniazd wtyczkowych w gara┼╝u
obw├│d gniazd wtyczkowych w piwnicy


Zasady projektowania instalacji elektrycznej

Układ instalacji mieszkaniowej zasady projektowania


Wymagania wykonania instalacji elektrycznej:


1. Przewody powinny by─ç prowadzone(w tynku, pod tynkiem itp.) poziomo
lub pionowo a w pod┼éodze i na suficie mo┼╝liwie najkr├│tsz─ů drog─ů.
2. Przewody wtynkowe typu YDYt, YDYp mog─ů by─ç stosowane wy┼é─ůcznie w
pomieszczeniach suchych i nie wolno uk┼éada─ç ich na ┼Ťcianach wykonanych
z materiałów palnych..
3. Po┼é─ůczenia przewod├│w wtynkowych powinny by─ç wykonywane tylko w
puszkach rozga┼é─Ö┼║nych - CPR, do kt├│rej przewodami pod┼é─ůcza si─Ö
wszystkie gniazda wtyczkowe, ┼é─ůczniki i wypusty o┼Ťwietleniowe).
4. W celu zwi─Ökszenia pewno┼Ťci zasilania gniazda wtyczkowe ┼é─ůczy si─Ö
przewodami w uk┼éadzie pier┼Ťcieniowym.
5. Aby ograniczy─ç prowadzenie przewod├│w po ┼Ťcianach i na suficie gniazda
wtyczkowe instaluje si─Ö cz─Östo tu┼╝ nad listw─ů przypod┼éogow─ů.
6. Przewody do wypustów sufitowych układa się w podłodze wyższej
kondygnacji(w budynkach wielopi─Ötrowych).
7. W budynkach wielkopłytowych przewody układa się w stropach lub w
pod┼éogach oraz w ┼Ťcianach w specjalnych kana┼éach, rurkach, korytkach i
bruzdach wcze┼Ťniej przygotowanych w prefabrykowanych p┼éytach, a tak┼╝e
na styku elementów budowlanych oraz w listwach przypodłogowych.
8. Przy uk┼éadaniu przewod├│w, koniecznie trzeba mie─ç pewien ich zapas, maj─ůc
na wzgl─Ödzie osiadanie element├│w wtyczkowych, ┼é─ůcznik├│w.
9. W budynkach wznoszonych metodami uprzemysłowionymi należy
stosowa─ç przewody miedziane o przekroju do 6 mm2 w celu zapewnienia
odpowiedniej trwa┼éo┼Ťci instalacji.
10. Nale┼╝y zawsze wydziela─ç obwody o┼Ťwietleniowe, obwody gniazd
wtyczkowych i obwody, do kt├│rych moc pod┼é─ůczonych odbiornik├│w
przekracza 2000 W.
11. Do układania przewodów w betonie należy stosować karbowane rurki
polipropylenowe, do kt├│rych wci─ůga si─Ö przewody jedno┼╝y┼éowe, izolowane
miedziane typu DG, LG, DY, LY.
12. Nie nale┼╝y uk┼éada─ç przewod├│w na ci─ůgach kominowych, wzd┼éu┼╝ rur
ogrzewczych.
13. Przez łazienkę nie powinny przechodzić przewody do zasilania innych
pomieszczeń.
14. Nie wolno prowadzi─ç przewod├│w od wypust├│w sufitowych do innych
wypust├│w.
15. Cewk─Ö pr─ůdow─ů licznika energii elektrycznej w┼é─ůcza si─Ö w przew├│d fazowy.
16. Przy o┼Ťwietlaniu korytarzy i klatek schodowych trzeba zapewni─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç
za┼é─ůczania i wy┼é─ůczania lamp z dw├│ch miejsc przy pomocy dw├│ch
prze┼é─ůcznik├│w zmiennych (schodowych ko┼äcowych), a z trzech i wi─Öcej
miejsc przy pomocy dw├│ch prze┼é─ůcznik├│w zmiennych (schodowych
ko┼äcowych), a z trzech i wi─Öcej miejsc - prze┼é─ůcznik├│w zmiennych w
po┼é─ůczeniu z prze┼é─ůcznikami krzy┼╝owymi (schodowymi po┼Ťrednimi).
17. Do sterowania klatek schodowych w budynkach wielopi─Ötrowych stosuje
si─Ö specjalne przeka┼║niki czasowe zwane „automatami schodowymi" oraz
dodatkowe prze┼é─ůczniki umo┼╝liwiaj─ůce za┼é─ůczanie i wy┼é─ůczanie o┼Ťwietlenia
w ci─ůgu dnia, wieczoru nocy.
18. Obowi─ůzuje zasada stopniowania zabezpiecze┼ä nadpr─ůdowych.


Podział instalacji elektrycznych odbiorczych

W celu zapewnienia niezawodno┼Ťci i bezpiecze┼ästwa pracy odbiornik├│w elektrycznych
instalacje elektryczne odbiorcze dzieli si─Ö na obwody:


1. Obw├│d o┼Ťwietleniowy
2. Obw├│d gniazd wtyczkowych
3. Obwód siłowy dla odbiorników o mocach rzędu 2kw i większych


W mieszkaniach wymagana liczba obwod├│w zale┼╝y od rodzaju i mocy zainstalowanych
odbiornik├│w.
Jeden obw├│d o┼Ťwietleniowy powinien zasila─ç najwy┼╝ej 20 wypust├│w o┼Ťwietleniowych z
┼╝ar├│wkami lub 30 wypust├│w ze ┼Ťwietl├│wkami.
Jeden obw├│d gniazd wtyczkowych powinien zasila─ç nie wi─Öcej ni┼╝ 10 gniazd
wtyczkowych(gniazdo podw├│jne lub potr├│jne liczy si─Ö jako jedno gniazdo).
W mieszkaniach wydzielono obwody dotycz─ůce takich odbiornik├│w, jak:
- kuchnie elektryczne, ro┼╝na
- pralki , suszarki
- zmywarki do naczyń
- urz─ůdzenia grzewcze klimatyzacyjne
- przepływowe i zbiornikowe podgrzewacze wody
W budownictwie mieszkaniowym oddzielnie obwody wykonuje si─Ö do zasilania:
- pracowni i warsztat├│w podr─Öcznych
- o┼Ťwietlenia gara┼╝y
- instalacji dzwonkowych domofon├│w alarm├│w
- hydrofor├│w
- wind
W dużych budynkach mieszkalnych i na terenie zakładów przemysłowych tablice
rozdzielcze w miejscach zabezpieczeń powinny posiadać tzw. "rezerwę" , czyli
mo┼╝liwo┼Ť─ç pod┼é─ůczenia dodatkowych obwod├│w odbiorczych.
W budynkach mieszkalnych obwody gniazd wtyczkowych prowadzi si─Ö spos├│b
pier┼Ťcieniowy natomiast w budownictwie przemys┼éowym instalacje wykonuje si─Ö w
spos├│b pier┼Ťcieniowych wprawdzie wyd┼éu┼╝a d┼éugo┼Ť─ç przewod├│w, ale zapewnia wi─Öksz─ů
niezawodno┼Ť─ç zasilania.
Obci─ů┼╝enia obwod├│w , zw┼éaszcza w sieciach tr├│jfazowych powinny by─ç r├│wnomiernie
rozłożone, by nie powodować przegrzewania przewodów i niepotrzebnego zadziałania
zabezpiecze┼ä i wy┼é─ůczenia obwod├│w instalacji elektrycznej.

 

instalacje odgromowe

-w budynkach wolnostoj─ůcych o wysoko┼Ťci do 15m i powierzchni przekraczaj─ůcej 500m2.
-w budynkach u┼╝yteczno┼Ťci publicznej w kt├│rych mo┼╝e przebywa─ç jednocze┼Ťnie ponad 50 os├│b.
-w budynkach opieki zdrowotnej, zak┼éady zatrudniaj─ůce inwalid├│w.
-w budynkach o du┼╝ej warto┼Ťci historycznej i kulturowej.
-w budynkach pogotowia, stra┼╝y po┼╝arnej, urz─Öd├│w administracyjnych.
-w halach o powierzchni dachu przekraczaj─ůcej 40x40m o konstrukcji no┼Ťnej stalowej.
-w budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych
-w budynkach do produkcji i składowania materiałów łatwopalnych.
-obiektach zagro┼╝onych po┼╝arem oraz wybuchem.POMIAR NAT─ś┼╗ENIA O┼ÜWIETLENIA

Pomiary nat─Ö┼╝enia o┼Ťwietlenia realizowane w technice ┼Ťwietlnej nie wymagaj─ů u┼╝ywania wzorca. Dokonuje si─Ö ich za pomoc─ů miernika popularnie zwanego luksomierzem. Uzasadnieniem nie u┼╝ywania wzorca w popularnych pomiarach nat─Ö┼╝enia o┼Ťwietlenia s─ů dwa fakty. Po pierwsze, nat─Ö┼╝enie o┼Ťwietlenia jest takim parametrem o┼Ťwietleniowym, od kt├│rego w praktyce pomiar├│w stanu o┼Ťwietlenia nie wymaga si─Ö zbyt du┼╝ej dok┼éadno┼Ťci. Zatem mo┼╝na dopu┼Ťci─ç sytuacj─Ö, ┼╝e raz wyskalowany uk┼éad fotoogniwa gwarantuje przez pewien czas zadowalaj─ůc─ů dok┼éadno┼Ť─ç pomiar├│w (dlatego jest konieczno┼Ť─ç okresowej legalizacji luksomierzy). Po drugie, pomiary nat─Ö┼╝enia o┼Ťwietlenia, kt├│re w wi─Ökszo┼Ťci wykonuje si─Ö w terenie (na ulicy, na obiekcie, produkcyjnej itp.), uniemo┼╝liwiaj─ů praktyczne dokonanie por├│wnania ze wzorcem.

Nat─Ö┼╝enie o┼Ťwietlenia mierzone jest w najprostszym z uk┼éad├│w pomiarowych u┼╝ywanych w technice ┼Ťwietlnej, gdy┼╝ w┼éa┼Ťciwo┼Ťci─ů fotoogniwa jest proporcjonalno┼Ť─ç pr─ůdu fotoelektrycznego do nat─Ö┼╝enia o┼Ťwietlenia na powierzchni ┼Ťwiat┼éoczu┼éejej fotoogniwa.

 

Poniewa┼╝ nat─Ö┼╝enie o┼Ťwietlenia jest wielko┼Ťci─ů zdefiniowan─ů dla punktu i wyznaczan─ů dla p┼éaskiego niesko┼äczenie ma┼éego otoczenia tego punktu, wynika st─ůd konieczno┼Ť─ç minimalizacji wielko┼Ťci ┼Ťwiat┼éoczu┼éej powierzchni fotoogniwa oraz wymaganie jej p┼éaskiego kszta┼étu. Obecnie produkowane luksomierze, kt├│rych podstaw─ů jest fotoogniwo krzemowe, maj─ů ┼Ťrednic─Ö czynn─ů czujnika rz─Ödu kilkunastu milimetr├│w. Od strony padania ┼Ťwiat┼éa fotoogniwo luksomierza pokryte jest szeregiem filtr├│w koryguj─ůcych czu┼éo┼Ť─ç spektraln─ů i nasadkami koryguj─ůcymi niedok┼éadno┼Ť─ç wynikaj─ůc─ů z geometrii padania ┼Ťwiat┼éa. Tego typu konstrukcja, w kt├│rej czujnik mo┼╝e by─ç oddalony od wy┼Ťwietlacza, jest rozwi─ůzaniem prawid┼éowym, bo umo┼╝liwia odczyt w pewnym oddaleniu od miejsca usytuowania czujnika. Tym samym mo┼╝liwe jest unikni─Öcie zas┼éoni─Öcia czujnika sylwetk─ů osoby dokonuj─ůcej odczytu wyniku pomiar├│w.

Niekt├│re rozwi─ůzania luksomierzy umo┼╝liwiaj─ů r─Öczne poziomowanie (oczko poziomowania) lub samopoziomowanie (zawieszenie Kardana). Jest to bardzo wa┼╝ne, szczeg├│lnie w pomiarach stanu o┼Ťwietlenia obiekt├│w, na kt├│re ┼Ťwiat┼éu bardzo p┼éasko, pod du┼╝ymi k─ůtem (o┼Ťwietlenie uliczne, o┼Ťwietlenie samochodowe) Rozwi─ůzania klasycznych uk┼éad├│w luksomierzy maj─ů p┼éasko uformowan─ů ┼Ťwiat┼éoczu┼é─ů powierzchni─Ö fotoogniwa. Istniej─ů jednak rozwi─ůzania s┼éu┼╝─ůce do pomiaru cylindrycznego, p├│┼écylindrycznego czy sferycznego nat─Ö┼╝enia o┼Ťwietlenia, w kt├│rych czujnik ┼Ťwiat┼éa stanowi przestrzenn─ů form─Ö, odpowiedni─ů do rodzaju mierzonego nat─Ö┼╝enia o┼Ťwietlenia.

 

Instalacje elektryczne

 

Zak┼éadamy instalacj─Ö elektryczn─ů

Na co powinni┼Ťmy zwraca─ç szczeg├│ln─ů uwag─Ö, gdy wyposa┼╝amy nowy dom w instalacj─Ö elektryczn─ů?
Prawid┼éowo wykonana instalacja elektryczna gwarantuje mieszka┼äcom bezpiecze┼ästwo, dlatego powinien j─ů projektowa─ç, wykonywa─ç i remontowa─ç elektryk posiadaj─ůcy odpowiednie uprawnienia. Instalacje elektryczne powinny by─ç wykonane z zastosowaniem przewod├│w miedzianych z osobnym przewodem ochronnym. Przewody aluminiowe, kt├│rych dzi┼Ť ju┼╝ si─Ö nie stosuje, spotykane s─ů jeszcze w starszych budynkach. S─ů one przestarza┼ée i mniej wytrzyma┼ée, np. z czasem ┼éatwo si─Ö krusz─ů.

Jakie warunki powinien spełniać projekt instalacji?
Projekt winien uwzgl─Ödnia─ç wydzielenie odpowiedniej liczby obwod├│w tr├│jfazowych. Przeznaczone s─ů one do zasilania urz─ůdze┼ä o du┼╝ym poborze energii, jak np. kuchenki elektryczne. Niezb─Ödne jest zaplanowanie w┼éa┼Ťciwej liczby obwod├│w jednofazowych, zasilaj─ůcych pralki, zmywarki do naczy┼ä itp. - nawet je┼Ťli nie wszystkie z tych urz─ůdze┼ä zamierzamy zainstalowa─ç w domu. Z czasem mo┼╝e si─Ö okaza─ç, ┼╝e b─Ödziemy zu┼╝ywa─ç coraz wi─Öcej energii elektrycznej, lepiej wi─Öc przygotowa─ç si─Ö na zwi─Ökszenie poboru mocy w przysz┼éo┼Ťci. W domu o powierzchni od 75 do 100 m kw. powinno si─Ö wykona─ç minimum 5-7 obwod├│w.

Niewielka ilo┼Ť─ç gniazd wtykowych mo┼╝e doprowadzi─ç do przeci─ů┼╝enia instalacji.
Mo┼╝e si─Ö tak sta─ç, je┼Ťli do jednego gniazda przy┼é─ůczymy zbyt du┼╝─ů liczb─Ö urz─ůdze┼ä. Aby temu zapobiec, wystarczy w pokojach zamontowa─ç 3 do 5 gniazd wtykowych, a w kuchni - 7 do 9. Ponadto gniazdka elektryczne w ┼éazience powinny by─ç szczelne. Nie wolno ich umieszcza─ç w pobli┼╝u wanny czy umywalki, w strefach ograniczonych przepisami.
W obwodach gniazd wtykowych zasilaj─ůcych pomieszczenia o zwi─Ökszonym zagro┼╝eniu pora┼╝eniowym (┼éazienka, kuchnia) nale┼╝y zainstalowa─ç wy┼é─ůczniki r├│┼╝nicowopr─ůdowe. W przypadku awarii w instalacji elektrycznej lub w trakcie przypadkowego kontaktu cz┼éowieka z napi─Öciem - powoduj─ů one natychmiastowe od┼é─ůczenie tych obwod├│w.

 

Zabezpieczenia instalacji elektrycznej - bezpieczniki

Jedn─ů z przyczyn po┼╝ar├│w dom├│w i mieszka┼ä bywa zastosowanie niew┼éa┼Ťciwych bezpiecznik├│w w instalacji elektrycznej.
Cz─Öst─ů przyczyn─ů po┼╝ar├│w jest zastosowanie niew┼éa┼Ťciwych bezpiecznik├│w lub "naprawianie" ich poprzez wymian─Ö rdzenia bezpiecznika na zwyk┼éy drut b─ůd┼║ gw├│┼║d┼║. Takie zabiegi doprowadzaj─ů do przeci─ů┼╝enia instalacji, a w konsekwencji - do pora┼╝enia pr─ůdem i po┼╝aru.

Kiedy trzeba wymieni─ç bezpieczniki?
Je┼╝eli w wyniku przeci─ů┼╝enia b─ůd┼║ zwarcia bezpiecznik topikowy zabezpieczaj─ůcy obw├│d (na przyk┼éad odpowiadaj─ůcy za o┼Ťwietlenie w domu) zostanie uszkodzony, nie wolno go naprawia─ç! Nale┼╝y kupi─ç nowy. Wy┼é─ůczniki instalacyjne, nazywane bezpiecznikami automatycznymi, nale┼╝y ponownie w┼é─ůczy─ç. Je┼╝eli nie jest to mo┼╝liwe, r├│wnie┼╝ trzeba dokona─ç zakupu nowych bezpiecznik├│w. Koszty s─ů niewielkie, a w zamian zapewniamy bezpiecze┼ästwo sobie i swej rodzinie.

Jakie powinny by─ç domowe zabezpieczenia?
Przede wszystkim wymagane jest zastosowanie odpowiednich zabezpiecze┼ä przed przeci─ů┼╝eniami i zwarciami - w postaci bezpiecznik├│w topikowych, wy┼é─ůcznik├│w instalacyjnych lub wy┼é─ůcznik├│w nadmiarowopr─ůdowych. Ponadto w domach stosujemy wy┼é─ůczniki r├│┼╝nicowopr─ůdowe. Potrafi─ů one wykry─ç, ┼╝e energia elektryczna p┼éynie poza obwodem - na przyk┼éad przez ludzkie cia┼éo, gdy dojdzie do pora┼╝enia. Wtedy automatycznie od┼é─ůczaj─ů napi─Öcie. Aby wy┼é─ůczniki r├│┼╝nicowopr─ůdowe skutecznie mog┼éy nas chroni─ç, musimy mie─ç prawid┼éowo wykonan─ů instalacj─Ö elektryczn─ů. Pami─Ötajmy jednak, by wy┼é─ůczniki nadmiarowo- i r├│┼╝nicowopr─ůdowe instalowa┼é elektryk posiadaj─ůcy odpowiednie uprawnienia. Samodzielne instalowanie zabezpiecze┼ä mo┼╝e sta─ç si─Ö przyczyn─ů wypadku lub po┼╝aru.
Je┼╝eli bezpieczniki cz─Östo wy┼é─ůczaj─ů obwody w wyniku ich zwarcia lub przeci─ů┼╝enia, nale┼╝y rozwa┼╝y─ç sprawdzenie ca┼éej instalacji. Powtarzaj─ůce si─Ö przeci─ů┼╝enia mog─ů doprowadzi─ç do powa┼╝niejszych awarii i po┼╝aru. Nie zapominajmy, ┼╝e je┼Ťli dostrze┼╝emy tl─ůc─ů si─Ö instalacj─Ö - nie wolno gasi─ç jej wod─ů. W tym przypadku wykorzystuje si─Ö ga┼Ťnice proszkowe i ┼Ťniegowe. Natychmiast trzeba wy┼é─ůczy─ç bezpieczniki i wezwa─ç pogotowie energetyczne.

 

Zabezpieczenia instalacji elektrycznej - gniazda wtykowe

20 proc. ofiar ┼Ťmiertelnych pora┼╝e┼ä pr─ůdem stanowi─ů dzieci. Dlatego nale┼╝y dba─ç o sprawno┼Ť─ç i odpowiednie zabezpieczenie instalacji elektrycznej. Powinni┼Ťmy r├│wnie┼╝ pomy┼Ťle─ç o zabezpieczeniu gniazdek elektrycznych, kt├│re znajduj─ů si─Ö w ka┼╝dym pomieszczeniu. Bardzo wiele dzieci ulega pora┼╝eniom wk┼éadaj─ůc r├│┼╝norakie przedmioty w otwory gniazdka.

Jak nale┼╝y zabezpieczy─ç gniazdko?
Do wyboru mamy kilka mo┼╝liwo┼Ťci. Mo┼╝emy kupi─ç za┼Ťlepk─Ö na gniazdka. Dziecko nie zdo┼éa jej wyci─ůgn─ů─ç, poniewa┼╝ do otwarcia za┼Ťlepki konieczne jest u┼╝ycie kluczyka, w kt├│ry jest wyposa┼╝ona. W sprzeda┼╝y dost─Öpne s─ů r├│wnie┼╝ proste gniazda z uchyln─ů ods┼éon─ů. Ale te stanowi─ů utrudnienie tylko dla najm┼éodszych dzieci, kilkunastomiesi─Öczny maluch ju┼╝ sobie z nimi poradzi. Warto si─Ö zastanowi─ç nad zakupem gniazd z fabrycznymi za┼Ťlepkami. S─ů one tak skonstruowane, by uniemo┼╝liwi─ç w┼éo┼╝enie jakiegokolwiek przedmiotu tylko w jeden otw├│r gniazdka. Nie mo┼╝na r├│wnie┼╝ wsun─ů─ç w nie mi─Ökkich drut├│w i innych elastycznych przedmiot├│w. Wyb├│r jest du┼╝y, a rozmaita estetyka gniazd pozwala dobra─ç wz├│r odpowiedni do r├│┼╝nego typu pomieszcze┼ä.

A czy warto korzysta─ç z za┼Ťlepek, kt├│re ┼Ťwiec─ů po w┼éo┼╝eniu do gniazdka?
W tym przypadku zdania s─ů podzielone. Z pewno┼Ťci─ů dzieci obawiaj─ůce si─Ö samotnego przebywania w ciemno┼Ťci uciesz─ů si─Ö z podobnego rozwi─ůzania. Ale zabawka w gniazdku mo┼╝e je zach─Öca─ç do eksperymentowania z pr─ůdem.

Gniazdka w ┼éazience r├│wnie┼╝ stanowi─ů zagro┼╝enie.
Tylko w├│wczas, gdy niew┼éa┼Ťciwie si─Ö z nich korzysta. Gniazda w pomieszczeniach takich jak ┼éazienka, kuchnia czy gara┼╝ powinny by─ç zabezpieczone przed wod─ů. Przeznaczone do tego gniazda hermetyczne i bryzgoszczelne kosztuj─ů ju┼╝ od kilku z┼éotych, a s─ů bardzo skuteczne. Pami─Ötajmy r├│wnie┼╝, ┼╝e zgodnie z Prawem budowlanym obwody w tych pomieszczeniach musz─ů by─ç dodatkowo zabezpieczone wy┼é─ůcznikami przeciwpora┼╝eniowymi.

 

Naprawa instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne s─ů bardzo trwa┼ée i bezpieczne, ale ich u┼╝ytkowanie wymaga ostro┼╝no┼Ťci oraz okresowej konserwacji. Prawid┼éowo eksploatowana instalacja przez wiele lat mo┼╝e dzia┼éa─ç bezawaryjnie.

Je┼Ťli chcemy si─Ö dobrze przygotowa─ç do modernizacji lub naprawy instalacji elektrycznej, warto zgromadzi─ç w jednym miejscu wszystkie wa┼╝ne dokumenty. Nale┼╝─ů do nich przede wszystkim opisy monta┼╝u obwod├│w (najlepiej wraz z fotografiami instalacji przed zakryciem tynkiem) oraz dokumentacja powykonawcza. Doro┼Ťli domownicy powinni te┼╝ zna─ç lokalizacj─Ö wy┼é─ůcznika g┼é├│wnego oraz zabezpiecze┼ä obwod├│w.

O uk┼éadzie przewod├│w elektrycznych w domu warto pami─Öta─ç tak┼╝e podczas prac remontowych. Wierc─ůc dziur─Ö w ┼Ťcianie b─ůd┼║ wbijaj─ůc w ni─ů gw├│┼║d┼║ - mo┼╝emy uszkodzi─ç znajduj─ůcy si─Ö pod tynkiem przew├│d. Je┼Ťli do tego dojdzie, grozi nam pora┼╝enie pr─ůdem. Konieczna mo┼╝e by─ç r├│wnie┼╝ wymiana instalacji wymagaj─ůca kucia ┼Ťcian. Je┼Ťli jest ju┼╝ za p├│┼║no na sporz─ůdzenie odpowiedniej dokumentacji, warto zaopatrzy─ç si─Ö w urz─ůdzenie pozwalaj─ůce wykry─ç przew├│d elektryczny w ┼Ťcianie.

Uszkodzon─ů instalacj─Ö elektryczn─ů naprawia─ç powinien wy┼é─ůcznie wykwalifikowany elektryk, posiadaj─ůcy wszystkie niezb─Ödne uprawnienia. Pr├│by samodzielnego usuwania usterek cz─Östo ko┼äcz─ů si─Ö pora┼╝eniem pr─ůdem. Nie powinni┼Ťmy sami zajmowa─ç si─Ö napraw─ů przewod├│w, puszek ┼é─ůczeniowych czy gniazdek elektrycznych. W┼éa┼Ťnie podczas takich z pozoru prostych prac dochodzi do wielu wypadk├│w.

Na co dzie┼ä warto przygotowa─ç w jednym miejscu zapas bezpiecznik├│w. Wymieniaj─ůc je, zadbajmy jednak o to, by za ka┼╝dym razem spe┼énia┼éy te same normy bezpiecze┼ästwa. Niedopuszczalna jest wymiana bezpiecznik├│w na nowe o innych warto┼Ťciach b─ůd┼║ uzupe┼énianie starych drutem lub gwo┼║dziem. Taka nieuprawniona ingerencja doprowadzi┼éa ju┼╝ do wielu po┼╝ar├│w z powodu przeci─ů┼╝enia instalacji elektrycznej. W ich wyniku ca┼ée rodziny traci┼éy dach nad g┼éow─ů.

Instalacje elektryczne s─ů bezpieczne, je┼Ťli rozs─ůdnie z nich korzystamy. Nie zapominajmy o ostro┼╝no┼Ťci, a nic z┼éego nam si─Ö nie przydarzy podczas ich u┼╝ytkowania.

 

Po┼╝ar instalacji elektrycznej

W jakich okoliczno┼Ťciach dochodzi do po┼╝ar├│w b─Öd─ůcych wynikiem uszkodzenia instalacji elektrycznej?
Po┼╝ary wywo┼éywane przez urz─ůdzenia b─ůd┼║ instalacje elektryczne s─ů najcz─Ö┼Ťciej wynikiem nieszcz─Ö┼Ťliwego zbiegu okoliczno┼Ťci. Niekt├│rzy odbiorcy, pr├│buj─ůc omin─ů─ç zabezpieczenie, zak┼éadaj─ů sta┼ée metalowe zwory w miejsce bezpiecznik├│w. Dochodzi w├│wczas do przeci─ů┼╝enia, a w rezultacie do przegrzania przewod├│w i zwarcia. Stanowi to powa┼╝ne zagro┼╝enie po┼╝arowe, je┼Ťli do przegrzania i zwarcia przewod├│w dojdzie np. przy belce stropowej lub w pobli┼╝u innych ┼éatwopalnych element├│w budowlanych. Przyczyn─Ö po┼╝ar├│w stanowi r├│wnie┼╝ praktykowany - mimo licznych ostrze┼╝e┼ä i poucze┼ä - zwyczaj ustawiania kuchenek elektrycznych bezpo┼Ťrednio na drewnianych meblach, a tak┼╝e pozostawianie bez dozoru w┼é─ůczonych ┼╝elazek i niesprawnych grzejnik├│w. Powodem po┼╝aru mog─ů by─ç tak┼╝e uszkodzone lub naprawiane w niew┼éa┼Ťciwy spos├│b urz─ůdzenia elektryczne.

Jak mo┼╝na zapobiec po┼╝arom instalacji elektrycznej?
W starych mieszkaniach, szczeg├│lnie w takich, gdzie od wielu lat nie dokonano remontu instalacji, nie nale┼╝y pod┼é─ůcza─ç do pr─ůdu du┼╝ej ilo┼Ťci urz─ůdze┼ä elektrycznych. Instalacja w starych budynkach obliczona by┼éa na znacznie ni┼╝szy pob├│r mocy. Kiedy j─ů projektowano, w u┼╝yciu by┼éy tylko urz─ůdzenia elektryczne o niskim poborze mocy, na przyk┼éad ┼╝ar├│wki i radia. Zawsze gdy decydujemy si─Ö na pod┼é─ůczenie do sieci nowych urz─ůdze┼ä, zapytajmy administratora domu, a najlepiej fachowca-elektryka, czy jest to mo┼╝liwe i bezpieczne. Podczas remontu najlepiej zdecydowa─ç si─Ö na wymian─Ö instalacji. Pami─Ötajmy jednak, ┼╝e dokona─ç tego mo┼╝e tylko koncesjonowany zak┼éad instalatorski.

Co nale┼╝y zrobi─ç, gdy dojdzie ju┼╝ do po┼╝aru instalacji?
Przede wszystkim trzeba odci─ů─ç dop┼éyw pr─ůdu - je┼Ťli to mo┼╝liwe, wyj─ů─ç wtyczk─Ö z gniazdka, wykr─Öci─ç bezpieczniki. Dopiero potem mo┼╝na przyst─ůpi─ç do gaszenia ognia. Natychmiast nale┼╝y poprosi─ç kogo┼Ť o wezwanie Stra┼╝y Po┼╝arnej i Pogotowia Energetycznego.

 

Gro┼║ne przepi─Öcia

Czy mo┼╝na zabezpieczy─ç si─Ö przed przepi─Öciami?
Przepi─Öcia w elektroenergetycznych sieciach zasilaj─ůcych pojawiaj─ů si─Ö na skutek wy┼éadowa┼ä atmosferycznych oraz operacji ┼é─ůczeniowych. S─ů zjawiskiem nieuniknionym. Urz─ůdzenia sp├│┼éki ENERGA-OPERATOR SA Oddzia┼é w Kaliszu chronione s─ů na poszczeg├│lnych poziomach napi─Ö─ç w ten spos├│b, aby przepi─Öcia by┼éy ograniczane do warto┼Ťci, kt├│re nie stanowi─ů zagro┼╝enia dla izolacji urz─ůdze┼ä. Najbardziej efektywn─ů metod─ů uzyskania skutecznej ochrony przeciwprzepi─Öciowej jest instalowanie ogranicznik├│w przepi─Ö─ç w mo┼╝liwie bliskim s─ůsiedztwie chronionych urz─ůdze┼ä.

Jak mo┼╝emy zabezpieczy─ç dom i mieszkanie przed skutkami przepi─Ö─ç?
Rozporz─ůdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunk├│w, jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie - nak┼éada na inwestora wznoszonego budynku obowi─ůzek stosowania w wewn─Ötrznych instalacjach elektrycznych ochrony przeciwprzepi─Öciowej. W┼éa┼Ťciwy dob├│r ogranicznik├│w przepi─Ö─ç, w tym zw┼éaszcza okre┼Ťlenie miejsca ich zainstalowania, zale┼╝y od wielu czynnik├│w zewn─Ötrznych i wewn─Ötrznych. Dlatego wskazane by by┼éo, aby problem ten rozwi─ůza┼é fachowiec. Nie wolno zapomina─ç o ochronie odgromowej budynk├│w, kt├│rej zadaniem jest odprowadzenie pr─ůdu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi.

Czy to wystarczy, by czu─ç si─Ö bezpiecznie?
Je┼╝eli budynki jedno- czy wielorodzinne posiadaj─ů dobrze zaprojektowan─ů i wykonan─ů instalacj─Ö odgromow─ů oraz przeciwprzepi─Öciow─ů, mieszka┼äcy tych obiekt├│w mog─ů spa─ç spokojnie. Jednak zdecydowana wi─Ökszo┼Ť─ç budynk├│w takiej ochrony nie posiada. W├│wczas jedyn─ů form─ů ochrony przed fal─ů przepi─Öciow─ů podczas burzy pozostaje od┼é─ůczenie wszystkich urz─ůdze┼ä od sieci elektrycznej poprzez wyci─ůgni─Öcie wtyczki z gniazdka. Pami─Ötajmy, ┼╝e fala przepi─Öciowa, b─Öd─ůca wynikiem wy┼éadowania atmosferycznego, mo┼╝e przedosta─ç si─Ö do naszych mieszka┼ä tak┼╝e poprzez sie─ç telekomunikacyjn─ů, teleinformatyczn─ů, telewizji kablowej czy poprzez anten─Ö telewizyjn─ů. Warto mie─ç to na uwadze, zw┼éaszcza podczas gwa┼étownych burz.

 

Instalacje odgromowe

Bezpo┼Ťrednie uderzenie pioruna w obiekt, kt├│ry nie zosta┼é prawid┼éowo zabezpieczony mo┼╝e spowodowa─ç znaczne straty. Dlatego nawet niskie budynki powinny by─ç wyposa┼╝one w profesjonaln─ů instalacj─Ö odgromow─ů.

Chocia┼╝ prawo budowlane nie nak┼éada na w┼éa┼Ťcicieli ma┼éych dom├│w obowi─ůzku wyposa┼╝enia budynku w instalacj─Ö odgromow─ů, nie powinni┼Ťmy rezygnowa─ç z jej zamontowania. W roku 2005 przekonali si─Ö o tym mieszka┼äcy Konina. Piorun uderzy┼é tam w niski blok mieszkalny, otoczony wie┼╝owcami. Od┼éupane fragmenty elewacji, wielko┼Ťci nawet kilkudziesi─Öciu centymetr├│w, posypa┼éy si─Ö na chodnik. Na szcz─Ö┼Ťcie nikt nim w├│wczas nie szed┼é, bo inaczej z pewno┼Ťci─ů dosz┼éoby do wypadku.

Instalacja odgromowa konieczna jest w przypadku dom├│w wykonanych z materia┼é├│w ┼éatwopalnych (np. krytych s┼éom─ů, gontem lub trzcin─ů). W przypadku pozosta┼éych budynk├│w wa┼╝na jest jednak nie tylko ich wysoko┼Ť─ç, ale i lokalizacja. Je┼Ťli bowiem dom usytuowany zosta┼é z dala od innych zabudowa┼ä, samotnie na otwartej przestrzeni lub na wzg├│rzu - koniecznie powinni┼Ťmy wyposa┼╝y─ç go w piorunochron. Niewielkim kosztem mo┼╝emy si─Ö zabezpieczy─ç przed konsekwencjami wy┼éadowa┼ä atmosferycznych. Wystarczy za┼éo┼╝y─ç instalacj─Ö odgromow─ů.

Decyduj─ůc si─Ö na tak─ů inwestycj─Ö, pami─Ötajmy o kilku wa┼╝nych zasadach. Instalacja odgromowa powinna obejmowa─ç nie tylko szczyt dachu, ale ca┼é─ů jego konstrukcj─Ö (montuje si─Ö j─ů wzd┼éu┼╝ kalenicy i na bocznych kraw─Ödziach po┼éaci dachowej). Z instalacj─ů nale┼╝y po┼é─ůczy─ç wszystkie znajduj─ůce si─Ö na dachu przedmioty wystaj─ůce ponad jego powierzchni─Ö - anteny, wierzchy i nasady kominowe, wywietrzniki itp. Przewody odprowadzaj─ůce, kt├│re zapewniaj─ů przep┼éyw pr─ůdu w przypadku uderzenia piorunem, nale┼╝y montowa─ç po przek─ůtnej w naro┼╝nikach budynku. Powinny by─ç przynajmniej dwa takie przewody na obiekcie chronionym instalacj─ů odgromow─ů. Warto te┼╝ skonsultowa─ç ze specjalist─ů konstrukcj─Ö uziomu, czyli umieszczonych w ziemi metalowych element├│w, umo┼╝liwiaj─ůcych rozproszenie energii wy┼éadowania. Niekiedy wyb├│r w┼éa┼Ťciwej konstrukcji wymaga przeprowadzenia szczeg├│┼éowej kontroli budynku.


Pami─Ötajmy! Wy┼éadowanie atmosferyczne wyzwala energi─Ö elektryczn─ů o du┼╝ej sile. Je┼Ťli nie zostanie ona odprowadzona do ziemi poprzez po┼é─ůczony z instalacj─ů metalowy przew├│d, mo┼╝e zniszczy─ç elementy konstrukcyjne budynku lub wznieci─ç po┼╝ar. Inwestuj─ůc w instalacj─Ö odgromow─ů, zapewniamy bezpiecze┼ästwo sobie i swoim bliskim.


Zasady oraz rodzaje o┼Ťwietlenia
┼Üwiat┼éo na stanowisku pracy i w jego najbli┼╝szym otoczeniu wp┼éywa na szybko┼Ť─ç i pewno┼Ť─ç widzenia oraz okre┼Ťla w jaki spos├│b widzimy formy, barw─Ö i w┼éa┼Ťciwo┼Ťci przedmiot├│w tam wyst─Öpuj─ůcych. Aby praca wzrokowa by┼éa optymalna, stanowisko pracy oraz pomieszczenie, w kt├│rym si─Ö ono znajduje, musz─ů by─ç odpowiednio o┼Ťwietlone, by wyst─Öpowa┼éa wygoda widzenia. Do tego konieczne jest spe┼énienie minimum trzech warunk├│w:

- Pe┼éna zdolno┼Ť─ç rozr├│┼╝niania szczeg├│┼é├│w
- Sprawne spostrzeganie, pozbawione ryzyka dla człowieka
- Komfortowe spostrzeganie pozbawione odczucia niewygody i zbyt du┼╝ego zm─Öczenia

Zasady prawid┼éowego o┼Ťwietlenia mo┼╝na podzieli─ç na trzy podstawowe grupy:

- fizjologiczne
- estetyczne
- ekonomiczne

Najwa┼╝niejszymi dla ludzkiego wzroku, s─ů zasady fizjologiczne.

O┼Ťwietlenie wn─Ötrz powinno zapewnia─ç:

Pe┼éne bezpiecze┼ästwo dla przebywaj─ůcych we wn─Ötrzu os├│b
odpowiednie warunki do wykonywania zadań wzrokowych
pomoc w kreowaniu w┼éa┼Ťciwego otoczenia ┼Ťwietlnego

Wyr├│┼╝niamy trzy podstawowe rodzaje o┼Ťwietlenia uwarunkowane sposobem rozmieszczenia opraw o┼Ťwietleniowych:

- o┼Ťwietlenie og├│lne - r├│wnomierne o┼Ťwietlenie obszaru bez uwzgl─Ödnienia wymaga┼ä dotycz─ůcych o┼Ťwietlenia niekt├│rych jego cz─Ö┼Ťci
- o┼Ťwietlenie miejscowe - dodatkowe o┼Ťwietlenie miejsca pracy wzrokowej, z uwzgl─Ödnieniem szczeg├│lnych potrzeb o┼Ťwietleniowych, instalowane w celu zwi─Ökszenia nat─Ö┼╝enia o┼Ťwietlenia, poprawy widzenia szczeg├│┼é├│w itp., kt├│re jest za┼é─ůczane niezale┼╝nie od o┼Ťwietlenia og├│lnego
- o┼Ťwietlenie z┼éo┼╝one - o┼Ťwietlenie, kt├│re sk┼éada si─Ö z o┼Ťwietlenia og├│lnego i o┼Ťwietlenia miejscowego.

Pomiary elektryczne podstawa prawna - przepisy, ustawy, rozporz─ůdzenia, normy

 

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne.
Rozporz─ůdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie og├│lnych przepis├│w bezpiecze┼ästwa i higieny pracy przy urz─ůdzeniach i instalacjach energetycznych
Rozporz─ůdzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy przy urz─ůdzeniach i instalacjach energetycznych
Rozporz─ůdzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, kt├│re powinny by─ç wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Rozporz─ůdzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaj├│w prac wymagaj─ůcych szczeg├│lnej sprawno┼Ťci psychofizycznej.
Rozporz─ůdzenie MGPiPS z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczeg├│┼éowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmuj─ůce si─Ö eksploatacj─ů urz─ůdze┼ä, instalacji i sieci.
Rozporz─ůdzenie MGPiPS z dnia 20.02.2003 r. w sprawie przyrz─ůd├│w pomiarowych podlegaj─ůcych prawnej kontroli metrologicznej oraz przyrz─ůd├│w pomiarowych, kt├│re s─ů legalizowane bez zatwierdzenia.
Rozporz─ůdzenie MI z dnia 07.04.2004 r. w sprawie warunk├│w technicznych jakim powinny odpowiada─ç budynki i ich usytuowanie.
PN-HD-384-61-S2-2006 (U) - instalacje elektryczne w budynkach.
PN-IEC 60364 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa).
PN-IEC 60050-195:2001 - międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa.
PN-IEC 60050-826:2000 - międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-EN 61140:2003 (U) - ochrona przed pora┼╝eniem pr─ůdem elektrycznym. wsp├│lne aspekty instalacji i urz─ůdze┼ä.
PN-IEC 60038:1999 - napi─Öcia znormalizowane IEC
PN-EN 60445:2002 - zasady podstawowe i bezpiecze┼ästwa przy wsp├│┼édzia┼éaniu cz┼éowieka z maszyn─ů, oznaczanie i identyfikacja. oznaczenia identyfikacyjne zacisk├│w urz─ůdze┼ä i zako┼äcze┼ä ┼╝y┼é przewod├│w oraz og├│lne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446:2004 - zasady podstawowe i bezpiecze┼ästwa przy wsp├│┼édzia┼éaniu cz┼éowieka z maszyn─ů, oznaczanie i identyfikacja. oznaczenia identyfikacyjne przewod├│w elektrycznych barwami i cyframi.
PN-EN 60529:2003 - stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
PN-EN 60617-2:2003 - symbole graficzne stosowane w schematach. cz─Ö┼Ť─ç 2: symbole element├│w, symbole rozr├│┼╝niaj─ůce i inne symbole og├│lnego przeznaczenia.
PN-EN 60073:2003 (U) - zasady podstawowe i bezpiecze┼ästwa przy wsp├│┼édzia┼éaniu cz┼éowieka z maszyn─ů, oznaczanie i identyfikacja. zasady kodowania wska┼║nik├│w i element├│w manipulacyjnych.
PN-EN 60417-1:2002 (U) - symbole graficzne stosowane w urz─ůdzeniach. cz─Ö┼Ť─ç 1: przegl─ůd i zastosowanie.
PN-IEC 742:1997 - transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. wymagania.
PN-IEC 755+A1+A2:1996 - wymagania og├│lne dotycz─ůce urz─ůdze┼ä ochronnych r├│┼╝nicowopr─ůdowych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - urz─ůdzenia i uk┼éady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. wytyczne przeprowadzania pomonta┼╝owych bada┼ä odbiorczych.
PN-EN 60745-1:2006 - narz─Ödzia r─Öczne o nap─Ödzie elektrycznym. bezpiecze┼ästwo u┼╝ytkowania. cz─Ö┼Ť─ç 1: wymagania og├│lne.
PN-88/E-08400-10 - narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. bezpieczeństwo użytkowania. badania kontrolne w czasie eksploatacji.

 


 

POMIARY I BADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ,ORAZ KONTROLE I PRZEGLADY INSTALACJI GAZOWYCH ŚWIADCZYMY W NASTEPUJACYCH LOKALIZACJIACH WOJEWODZTWA SLASKIEGO:

,Babice ,Bestwina ,Bielsko-Bia┼éa ,Blachownia ,Bobrowniki ,Bojszowy ,Bojszowy Nowe ,Bojsz├│w ,Boles┼éaw ,Buczkowice ,Bystra ,Bytom ,Che┼ém ┼Ül. ,Chorz├│w ,Czechowice-Dziedzice ,Czelad┼║ ,Czy┼╝owice ,D─ůbrowa ,D─ůbrowa G├│rnicza ,D─ůbr├│wka ,D─Öbie ,D─Öbowa G├│ra ,D─Öbowiec ,Frydek ,Gliwice ,Gocza┼ékowice-Zdr├│j ,Golasowice ,Gosty┼ä ,G├│ra ,Imielin ,Istebna ,Jack├│w ,Jastrz─Öbie ,Jastrz─Öbie-Zdr├│j ,Kamienica Pol. ,Kamieniec ,Kamie┼äskie M┼éyny ,Kamie┼äszczyzna ,Kami┼äsko ,Kamyk ,Kani├│w ,Karchowice ,Karczewice ,Karolina ,Katowice ,Kawki ,Kazimier├│wka ,Ka┼émuki ,Kiczyce ,Kid├│w ,Kieleczka ,Kierzki ,Kie┼ékowice ,Kij├│w ,Kisiel├│w ,Klepaczka ,Kleszczowa ,Kleszcz├│w ,Kle┼Ťniska ,Kluczno ,Knieja ,Knur├│w ,Kobielice ,Kobiernice ,Kobi├│r ,Kobyla ,Koby┼éczyce ,Kochanowice ,Kochcice ,Kocierz Moszczanicki ,Kocierz Rychwa┼édzki ,Kocikowa ,Koclin ,Koco┼ä ,Kokawa ,Kolonia Borek ,Kolonia Klepaczka ,Kolonia Lis├│w ,Kolonia Poczesna ,Kolonia Wierzchowisko ,Kolonia ┼üojki ,Konary ,Koniak├│w ,Koniecpol ,Konieczki ,Konin ,Konopiska ,Konrad├│w ,Konstantyn├│w ,Kopalnia ,Kopaniny ,Kopiec ,Kopienica ,Korbiel├│w ,Kornice ,Kornowac ,Korwin├│w ,Koryczany ,Korzonek ,Koski ,Kostkowice ,Kostrzyna ,Koszarawa ,Koszwice ,Kosz─Öcin ,Kotary ,Kotliszowice ,Kotowice ,Kotulin ,Koty ,Kowale ,Kozakowice Dln. ,Kozakowice Grn. ,Kozak├│w ,Kozieg┼éowy ,Kozieg┼é├│wki ,Kozy ,Koz┼é├│w ,Ko┼éaczkowice ,Ko┼äczyce Ma┼ée ,Ko┼äczyce Wlk. ,Ko┼Ťcielec ,Ko┼Ťmidry ,Krasawa ,Krasice ,Kroczyce ,Krostoszowice ,Krowiarki ,Krupski M┼éyn ,Krusin ,Kruszyna ,Kryry ,Krywa┼éd ,Krzanowice ,Krzepice ,Krzy┼╝anowice ,Krzy┼╝owa ,Krzy┼╝owice ,Krzy┼╝├│wki ,Ksi─ů┼╝enice ,Ksi─Ö┼╝y Las ,Kuchary ,Kule ,Kuleje ,Kusi─Öta ,Ku┼Ťmierki ,Ku┼║nia Nieborowska ,Ku┼║nia Racib. ,Ku┼║nica ,Ku┼║nica Folwark ,Ku┼║nica Grodziska ,Ku┼║nica Kiedrzy┼äska ,Ku┼║nica Lechowa ,Ku┼║nica Mas┼éo┼äska ,Ku┼║nica Nowa ,Ku┼║nica Piaskowa ,Ku┼║nica Podle┼Ťna ,Ku┼║nica St. ,Ku┼║nica War─Ö┼╝y┼äska ,Ku┼║nica W─ůsowska ,K┼éobuck ,K┼éobukowice ,K┼éomnice ,Laliki ,Landek ,Larysz├│w ,Las ,Lasaki ,Latos├│wka ,Leboszowice ,Lekart├│w ,Lelity ,Lel├│w ,Lema┼äsk ,Leszna Grn. ,Le┼Ťna ,Le┼Ťniaki ,Lgoczanka ,Lgota ,Lgota B┼éotna ,Lgota Gawronna ,Lgota Grn. ,Lgota G├│rna-Le┼Ťnicz├│wka ,Lgota Ma┼éa ,Lgota Mokrzesz ,Lgota Mur. ,Lgota Nadwarcie ,Lgotka ,Libidza ,Ligota ,Ligota Ksi─ů┼╝. ,Ligota Toszecka ,Ligota Tworkowska ,Ligota ┼üab─Ödzka ,Lind├│w ,Lipicze ,Lipie ,Lipie ┼Ül. ,Lipnik ,Lipowa ,Lipowiec ,Lisowice ,Lis├│w ,Lubecko ,Lubliniec ,Lubockie ,Lubojenka ,Lubojna ,Lubomia ,Luborcza ,Lubsza ,Ludwin├│w ,Lus┼éawice ,Lutrowskie ,Lyski ,L─Ödziny ,Madalin ,Magurka ┼üodygowicka ,Mak├│w ,M